Eilėraščiai, 2016 m. leidykla "Eglė"

Pasislėpusios saulės šviesoj

Pirmoji D. Rekio poezijos knyga.

  

 

 • Operatorius

  Inkrustuotos sąmonės
  Šaukias lietaus –
  Dulkėmis nuodėmės užgulė.

  Upės purvinos.
  Negali nusipraust –
  Verkti irgi uždraudė...

  Pamirštos vienos dulkėse
  Meldžia balsu dangaus.
  Iš viršaus pranešimas oratoriaus:
  - Pakentėkit! Rytoj pasikeis operatorius.
  O jei kas, grąžinsim maldas.

  ***
  Vaikas
  Iš praeities.
  Tavo? Tu –
  Vaikas
  Beldžiasi,
  Reikalauja dėmesio?
  Ne, tiesiog gelbėja
  Tave suaugusį.

  ***
  Lyg žuvis
  Krante
  Su kojomis,
  Žvelgianti į vandenyną
  Ilgisi praeities
  Gyvendama ateitimi –
  Plaukioti – tai ne lakstyti
  Basomis po pievas.
  „Ne negrįšiu“
  Apsisuka ir nubėga pievomis
  Pasitikti svajonės.

  ***
  Pamestas saulės,
  Užaugintas gegučių
  Lietus jūros batais
  Aria vagą paguodos.
  Į tave atsirėmęs sėja -
  Tavo kūnas tik filtras
  Druskos.

  ***
  Įsikniaubus į jo krūtinę
  Ieškai savo
  Atodūsiams kelio –
  Ir lietus! Ir naktis! Ir…
  Ak, ir...
  Nekalbės!
  Rymo ramios ramunės
  Ir niekas
  Neskabys jų lapelių viltingai.
  Įsikniaubus į jo krūtinę
  Ne ramunių ir tu tikies.

  ***
  Atgaivina dirvą,
  Atneša gyvybės viltį,
  Nuplauna užmirštą antkapį,
  Pripildo išdžiūvusį šulinį,
  Išvalo orą nuo dulkių,
  Priverčia įsimylėti – –

  Bet tu prisimeni tik,
  Sugadintas atostogas.

  ***
  Bičių dūzgimu,
  pelėdų ūbavimu,
  nugaros šiurpuliais
  beldžiasi,
  lipdo mintis
  griaudamos sienas
  praeities ateitin
  laumių dienos...

  Verkia varna
  pakelės akmenį apsikabinusi –
  Vis dar mena per daug,
  vis dar daug
  menamų rytmečių...

  Kelio dulkių
  mintis įkvėpęs
  skuba laikas
  ir visiškai niekas
  nesustoja net pelkėn
  įklimpęs,
  kai šventieji
  valosi nimbus...

  Muša laikrodis
  menamą laiką.
  Užstatyti gyvenimai
  dulkėms.
  Viską turim
  ir viską iššvaistom,
  nes vis tiek
  karalius – tik vaikas,
  nes vis tiek
  lyg negyventa, o buvo...


 • ***
  Išlijau akimis į Rugsėjį.
  Palydėjau į jūrą bures.
  Tyliai guosdamas pykstantį vėją
  Išlijau akimis į tave.

  Rausvaplaukė vakaro saulė
  Į voratinklius pina kasas
  Ir vienintelė mūsų apgaulė –
  Kad ne tu... Kad ne aš...


  ***
  Mintys tokios,
  kad žodžiai tik rūkas,
  o tyla pasodinta lede.
  Visą, ko akimirkai trūksta
  jau per daug...

  Uždarytas
  karantino į narvą
  nuo varveklių pavasaris varva
  na, o tu varvi nuo savęs.

  ***
  Šnarantys šratinukai.
  Ne, nekontrolinis –
  Muzika.

  ***
  Eglė
  Prie namo
  Jau prijaukinta
  Auga dienomis
  Naktimis šoka
  Gruzinišką šokį
  Dangui, kuris
  Tik lašais pravirkęs
  Gali ją pamatyti.

  ***
  Į svečius
  Per akis
  Provincijos intelektualų,
  Kurie vis dar pirštais traiško
  Kolorado vabalus
  Ateina Jaukuma
  Ir prisėda prie stalo
  Alkana ir nepastebėta
  Kaip šmėkla
  Stebi godžiai kemšantį
  Internetą.

  ***
  Pagaminta iš negandų šukių
  Kaukė skilo
  Neatlaikė gerumo
  Kalėdos -

  ***
  Suglumintas
  Drovių vilkauogių,
  Bėgu slėptis miške
  Nuo medžių,
  Nes žinau –
  Tu ateisi,
  O aš
  Dar per silpnas,
  Kad vėl
  Nenuskęsčiau.

  Rytas žnaibo
  Rasotus skruostus,
  Kiša drugį
  Kažkur tarp menčių.
  Tik nereikia!
  Nereikia paguodos
  Laiškuose,
  Paliktuose ant slenksčio.

  Saulė geria rasas.
  Mintis džiovinu.
  Šakose – nužydėjusios liepos.
  Susitikom, kai
  Tu dar pynei kasas,
  Na, o aš
  Nebijojau gyventi.

  Nežinau,
  Ką sakyt,
  Jei paklausi, kodėl
  Su tavim neišgėriau
  Vilkauogių vyno
  Ir kodėl jas rinkau –
  Nežinau.

  Mano rytas
  Gegutę kankina.


 • ***
  Saulei leidžiantis
  Pažintiniu taku per pelkę.
  Su tavim tik vėjas ir duslūs žingsniai -
  Daug vienatvės pyrage iš skolinto laiko.
  Trupinių sauja slepiąs kišenėje.
  Tau sunku, nes už ją neturi kam dėkoti...
  Varnos melą saldų kranksi įkyriai.
  Trupiniai varnoms dosniai pabyra.
  Jos nekaltos - gyvena iš to!
  Daug lengviau be naštos žingsniuoti -
  Tuščios rankos pagaliau atsakys
  Kas tu toks?

  ***
  Žiūrėjai į veidrodį
  kol šis nesuskilo.
  Dabar žiūri
  į suskilusį veidrodį
  pasaulyje iš keturių sienų
  be langų ir durų,
  bet matai tik
  kitą kambario sieną.
  Tai veidrodis
  Ar jau tik sienrodis?
  Klausi savęs
  ir šis klausimas
  yra tavo Dievas,
  kuriam nė karto nesimeldei.
  Šis klausimas
  pasaulyje iš keturių sienų
  yra tavo langas,
  svarbesnis už veidrodį
  su sienos atspindžiu
  bei tavimi vis klausiančiu.
  Tu sukūrei savo Dievą
  nors giliai viduje,
  už susapnuotų antidepresantų
  ir kreivų šypsenų,
  iš užmirštos praeities,
  vis dar numanai-tikiesi-bijai,
  kad už veidrodžio yra durys
  į kitą pasaulį,
  kurio Dievas dabar žiūrį
  į tave savo veidrodyje.

  ***
  Lyg vaikystės kasų
  Nenukirpsi to laiko –

  Nužudyk mane
  Kaip trintukas neteisybę
  Pažymių knygutėje.

  Kad ir tik šešėlį mano
  Kaip saulė vien žvilgsniu pakeisi
  Aš jau būsiu geresnis
  Už tavo naktį
  Iki manęs.

  Dienai einant į pabaigą
  Mes vėl žvilgsniais nesusitiksim
  Ir tik šešėliu paliesiu tavo lūpas,
  Kai skubėsiu pro šalį,
  Kad būčiau...

  Rasa langų voratinkliuose
  Tau nežinant,
  Vakaro apmaudo iškankintą,
  Kas rytą saugosiu tavo miegą
  Ir mirsiu kasryt
  Drauge su sapnais,
  Kurių neprisiminsi.

  Nes tik aš žinau,
  Kad mano šešėlis
  Kasdien slysta
  Tavo lūpomis
  Neatsitiktinai.

................................................................................................

Haiku
 • Senas vežimas
  Girgžda dulkėtu keliu.
  Saulė leidžiasi.

  ***
  Prisiminimas
  Ir granito skulptūra
  Abudu - sunkūs.

  ***
  Pėdos akmenyje
  Pravirksta sniegui tirpstant.
  Mano Klaipėda.

  ***
  Gėlės jau vysta.
  Metalu apkaustytas
  Akmuo pražydo.

  ***
  Vėjas nuo jūros
  Atneša kiro žinią
  Kurčiam praeiviui...

  ***
  Tik klevo lapas
  Prilipęs prie lango.
  Sodyba tuščia.

  ***
  Šis ledonešis
  Ne tik žiemą palieka.
  Stoviu vienas krante.

 • Akmenų krūvos,
  Apaugusios žolėmis.
  Nearti laukai.

  ***
  Saulė leidžiasi
  Ilgindama šešėlius.
  Skuba praeivis.

  ***
  Margučio lukštas
  Ir rasos vaivorykštė
  Voratinklyje

  ***
  Vėjas virkauja.
  Klevo lapas pridengė
  Antkapio datą.

  ***
  Šerkšnas užgulė
  Vienišą lauko akmenį
  Nepastebėtas...

  ***
  Beržo šakose
  Vienas geltonas lapas.
  Už lango ruduo.

  ***
  Pilna jūržolių
  Armonikėlė lūpoms
  Vėl kišenėje.

 • Žydi kaštonas.
  Jo pavėsyje stovi
  Namo pamatai.

  ***
  Po akmenimis
  Upėje neršia žuvys.
  Žvejai namuose.

  ***
  Kaimo pievose
  Sumindytos žibutės.
  Stirnos pėdsakai.

  ***
  Smėlyje skęsta
  Akmeniu virtusi šukė -
  Jūros pėdsakai.

  ***
  Stūgauja vėjas.
  Ten "Velnio pėda"
  Pavadino akmenį.

  ***
  Bijūnų puokštė
  Vazoje ant palangės.
  Palata tuščia.

  ***
  Nėr vėjo visai.
  Tinkluose tik jūržolės.
  Sausos. Pernykštės.