Disertacija "Būsimųjų pedagogų socialinio dalyvavimo aukštosios mokyklos gyvenime įgijiniai kaip ugdymo(si) karjerai prielaida" rengta 2009-2014 metais Klaipėdos universitete.
 
Mokslinė vadovė - prof. dr. Elvyra Acienė.
 
Disertacija apginta 2014 m. gruodžio 29 d. Klaipėdos universiteto Edukologijos krypties gynimo tarybos posėdyje.

 
 
D. Rekis, S. Rekienė "Tiltai" 2016 m. Nr. 3(75)
Lietuvos interneto piratų subkultūra socialinio dalyvavimo aspektu: torrent tipo svetainės atvejis 
 
D. Rekis "Tiltai" 2013 m. Nr. 3 (64)
Studentų įgalinimo dalyvauti aukštosios mokyklos gyvenime problema: situacija ir perspektyva
  
D. Rekis ATEE "Spring university. Changing education in a changing society" 2012
Interacion of pedagogical study students career and their social participation in higher school
 
D. Rekis "Tiltai" 2011 m. Nr. 3 (56)
Būsimųjų pedagogų socialinis dalyvavimas aukštosios mokyklos gyvenime kaip ugdymo(si) karjerai prielaida
  
D. Rekis "Tiltai" 2011 m. Nr. 1 (54)
 Studentų socialinio dalyvavimo aukštosios mokyklos gyvenime problema: situacija ir perspektyva
 
I. Jonutytė, D. Rekis "Socialinis ugdymas" 2009 m. Nr. 8 (19)
 14-18 metų jaunųjų savanorių saviugdos galimybės nevyriausybinėse organizacijose