Disertacija "Būsimųjų pedagogų socialinio dalyvavimo aukštosios mokyklos gyvenime įgijiniai kaip ugdymo(si) karjerai prielaida" rengta 2009-2014 metais Klaipėdos universitete.
 
Mokslinė vadovė - prof. dr. Elvyra Acienė.
 
Disertacija apginta 2014 m. gruodžio 29 d. Klaipėdos universiteto Edukologijos krypties gynimo tarybos posėdyje.

 
 
 
D. Rekis "Tiltai" 2013 m. Nr. 3 (64)
Studentų įgalinimo dalyvauti aukštosios mokyklos gyvenime problema: situacija ir perspektyva
  
D. Rekis ATEE "Spring university. Changing education in a changing society" 2012
Interacion of pedagogical study students career and their social participation in higher school
 
D. Rekis "Tiltai" 2011 m. Nr. 3 (56)
Būsimųjų pedagogų socialinis dalyvavimas aukštosios mokyklos gyvenime kaip ugdymo(si) karjerai prielaida
  
D. Rekis "Tiltai" 2011 m. Nr. 1 (54)
 Studentų socialinio dalyvavimo aukštosios mokyklos gyvenime problema: situacija ir perspektyva
 
I. Jonutytė, D. Rekis "Socialinis ugdymas" 2009 m. Nr. 8 (19)
 14-18 metų jaunųjų savanorių saviugdos galimybės nevyriausybinėse organizacijose