Gimė 1982-09-09, Alselių kaime, Joniškio rajone.
 
Nuo 1983 m. šeima persikėlė gyventi į Akmenės rajono, Ventos kaimą.
 
1989 – 2001 m. mokėsi Akmenės rajono Ventos miestelio „Ventos“ vidurinėje mokykloje (dabar gimnazija).
 
2001 – 2006  m. studijavo Klaipėdos universitete, Vaikystės pedagogikos studijų programą su Etikos dalyko specializacija (Edukologijos bakalauras).
 
2006 – 2008 m. tęsė studijas Klaipėdos universitete, Socialinės pedagogikos studijų programoje (Edukologijos magistras).
 
2009 – 2013 m. studijavo Klaipėdos universitete, Socialinių mokslų Edukologijos krypties doktorantūroje.
 
2014 m. apginta disertacija "Būsimųjų pedagogų socialinio dalyvavimo aukštosios mokyklos gyvenime įgijiniai kaip ugdymo(si) karjerai prielaida".
 

KŪRYBA

2011 m. eilėraščiai Pasislėpusios saulės šviesoj, leidykla „Eglė“.
 
2014 m. apysaka jaunimui „Viską susapnuoti dar kartą“, leidykla „Eglė“.
 
2016 m. eilėraščiai "Pražydusios klumpės"leidykla „Eglė“.
 
2017 m. (4 pasakos knygoje) "Debesų pataluos", leidykla  "Debesų ganyklos" ("Terra publica").
 
2018 m. pasaka vaikams "Kaip kukiai su gruzdžiais kovojo", leidykla "Alma littera".

 

VISUOMENINĖ VEIKLA

2003 – 2005 m. Klaipėdos universiteto bendrabučio (Taikos pr. 30) pirmininkas.

2005 – 2007 m. KUSS (Klaipėdos universiteto studentų sąjunga) prezidiumo narys.

2006 – 2011 m. Klaipėdos universiteto Tarybos narys.

2005 – 2007 m. Pirmosios Klaipėdos miesto jaunimo reikalų Tarybos narys.

2007 - 2016 m. Klaipėdos universiteto Senato narys.

2008 – 2010 m. KUSKKFK „Baltijos žaibas“ Valdybos narys (vienas iš organizacijos steigėjų).

2010 – 2014 m. Klaipėdos universiteto absolventų klubo "KU Alumni" Prezidentas (vienas iš organizacijos steigėjų).

2011/12 m. ir 2014/15 m. LNK TV projekto "Super miestas" Klaipėdos miesto štabo narys.

2011 – 2015 m. Klaipėdos miesto savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos pirmininko pavaduotojas.
 
2013 – 2015 m. asociacijos "Mano miestas Klaipėda" Švietimo grupės vadovas (vienas iš grupės steigėjų).
 
2014 – 2015 m. Pirmosios Klaipėdos miesto Šeimos tarybos narys (vienas iš tarybos steigimo iniciatorių).
 
2014 m. vienas iš Klaipėdos miesto Akademinių reikalų tarybos steigimo iniciatorių.
 
2014 m. - 2016 m. Klaipėdos universiteto absolventų klubo "KU Alumni" Valdybos narys.
 

Kontaktai

El. paštas - darius.rekis@gmail.com

Tel. 8 674 75633